Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Vitajte na informačnej stránke 1. slovenského strojárskeho klastra, ktorý vytvorili strojárske firmy, podporné spoločnosti a stredné odborné školy na území Banskobystrického samosprávneho kraja, Úrad BBSK a Technická univerzita vo Zvolene. Viac informácií získate prostredníctvom našich kontaktov.

Aktuality

27.10.2010 - Projekt CNCB

1.slovenský strojársky klaster sa ako partner zapojil do projektu „CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe“ (Spolupráca klastrov a sietí pre úspech podnikov v Strednej Európe), ktorý bol schválený rozhodnutím Monitorovacej komisie programu transregionálnej spolupráce „Stredná Európa 2007-13“ (Central Europe 2007-13). Viac informácií o projekte získate kliknutím na odkaz.

5.3.2010 - Články: Veľký úspech študentov Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene, SOŠ Žarnovica modernizuje vzdelávanie

V mesačníku Náš kraj, IV. ročník 2010, ktorý vydáva Banskobystrický samosprávny kraj, vyššli dva články pod názvom "Veľký úspech študentov Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene" a "SOŠ Žarnovica modernizuje vzdelávanie".

    čítaj PDF