Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Vitajte na informačnej stránke 1. slovenského strojárskeho klastra, ktorý vytvorili strojárske firmy, podporné spoločnosti a stredné odborné školy na území Banskobystrického samosprávneho kraja, Úrad BBSK a Technická univerzita vo Zvolene. Viac informácií získate prostredníctvom našich kontaktov.

Aktuality

10.4.2012 - Zasadnutie Pracovnej skupiny Strojárska výroba 1.SSK

Dňa 13.03.2012 sa v priestoroch ŹOS Zvolen uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Strojárska výroba. Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená na portáli 1.SSK v sekcii Základné dokumenty - Zápisnice 1.SSK (sekcia len pre členov klastra).

30.3.2012 - AKTUÁLNA VÝZVA - Inovačné vouchery 2012

Dňa 13.03.2012 vyhlásila implementačná agentúra Juhomoravské inovačné centrum výzvu Inovačné vouchery 2012. Uzávierka je 02.05.2012 do 15.00 hod.. Inovačný voucher je jednorázová dotácia poskytnutá podnikateľovi na spoluprácu s poskytovateľom znalostí, ktorá je založená na transfere znalosti. Získaná znalosť musí súčasne viesť k posilneniu konkurencieschopnosti podnikatela - prostredníctvom inovácie produktu, procesu alebo služby. Maximálna hodnota dotácie na jeden voucher je vždy 100 000 Kč. O vouchery sa môžu uchádzať aj podnikatelia so sídlom v zahraničí. Viac v sekcii Aktuálne výzvy.

27.3.2012 - Vyhlásená výzva: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Dňa 23. marca 2012 Ministerstvo hospodárstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP pre Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci. Uzávierka výzvy je 25. júna 2012. Viac informácií o vyhlásenej výzve sa dočítate v sekcii Aktuálne výzvy.

12.3.2012 - Spojená škola v Detve (člen 1.SSK) organizuje Vzdelávací program pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Spojená škola v Detve organizuje v mesiacoch február až apríl 2012 vzdelávací program Strojárstvo - Modul - Nastavovanie a programovanie CNC strojov – sústruženie.

20.2.2012 - Zasadnutie pracovnej skupiny Marketing 1.SSK

Dňa 03.02.2012 sa v priestoroch Areálu PPS, v Detve uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Marketing. Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená na portáli 1.SSK v sekcii Základné dokumenty - Zápisnice 1.SSK (sekcia len pre členov klastra).

1.2.2012 - Členovia klastra podporuju vzdelávanie vzájomnou spoluprácou

V týždenníku MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY, vydaného dňa 24.01.2012, číslo 3, vyšiel článok pod názvom "PPS-ka podporuje študentov aj formou štipendií". Článok sa venuje úzskej spolupráci členov 1. slovenského strojárskeho klastra PPS Group a.s. so Spojenou školou v Detve v oblasti vzdelávania ako aj vývoju v oblasti strojárskych profesií.

1.2.2012 - Súťaž o cenu za inovácie "Krištáľový merkúr 2011"

Banskobystrická regionálna komora SOPK a kancelária BBRK SOPK v Lučenci v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vyhlasujú ďalší ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2011“.  Ciel'om podujatia je propagovat' inovačné aktivity, povzbudit' podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanost' verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií.

25.1.2012 - Zasadnutie Správnej rady 1.SSK a Dozronej rady 1.SSK

Dňa 19.01.2012 sa v areály PPS Detva uskutočnilo zasadnutie Správnej rady 1.SSK a Dozornej rady 1.SSK.

23.1.2012 - Článok o činnosti ŹOS Zvolen, a.s. ako člena 1.slovenského strojárskeho klastra

Článok o činnosti ŽOS Zvolen, a.s. ako člena 1.SSK v štruktúrach klastra a jeho aktivity.

15.12.2011 - Charakteristika strojárskeho priemyslu v roku 2008, 2009 a 2010

Ministerstvo hospodárstva SR má na svojej internetovej stránke zverejnený materiál pod názvom "Charakteristika vývoja strojárskeho priemyslu v rokoch 2008, 2009 a 2010, ktorý zobrazuje vývoj strojárstva v danom období.