Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Vitajte na informačnej stránke 1. slovenského strojárskeho klastra, ktorý vytvorili strojárske firmy, podporné spoločnosti a stredné odborné školy na území Banskobystrického samosprávneho kraja, Úrad BBSK a Technická univerzita vo Zvolene. Viac informácií získate prostredníctvom našich kontaktov.

Aktuality

1.10.2013 - Technici sú v kurze

TECHNICI  SÚ V KURZE

Otvorenie technickej krúžkovej činnosti pre žiakov základných škôl

Detva, 30.9.2013 Dnes sa na Spojenej škole v Detve slávnostne zahajuje odborná krúžková činnosť. Zapojí sa do nej viac ako 50 detí zo základných škôl z Detvy a Hriňovej.

 

V rámci projektu podpory rozvoja odborného vzdelávania a popularizácie techniky využitím neformálneho vzdelávania žiakov základných škôl realizuje Súkromné centrum voľného času z Detvy voľno časové aktivity pre deti základných škôl z Podpoľania. Ide o odborný krúžok technického zamerania, ktorý je určený pre žiakov základných škôl.

 Do projektu sa v školskom roku 2013/2014 zapojí viac ako 50 detí z Detvy a Hriňovej. Významné strojárske podniky z regiónu – PPS Group z Detvy a Hriňovské strojárne – túto krúžkovú činnosť podporujú finančne.

„Prácu s deťmi považujeme za veľmi dôležitú. Už v tomto veku je potrebné v nich prebudiť záujem o technické predmety. Boli by sme radi, keby sme aj medzi týmito školákmi našli našich budúcich zamestnancov“, povedal personálny riaditeľ PPS Group a.s. Mgr. Ján Štriho.

 Je všeobecne známym faktom, že už dlhší čas sú technické odbory pre študentov neatraktívne a počet žiakov na stredných školách klesá. Na podporu popularizácie strojárstva, ako ja na zlepšenie komunikácie sa už od svojho vzniku v roku 2008 sústreďuje 1. Slovenský strojársky klaster (1SSK).

„Vytváranie podmienok pre kvalitnú vzdelanú pracovnú silu pre výrobnú prax patrí medzi hlavné aktivity 1.SSK“, povedala riaditeľka 1.SSK Mgr. Lenka Kupcová Zimová.

 O technicky vzdelaných ľudí je medzi strojárskymi podnikmi veľký záujem.

„Zo strany našich členov i partnerov registrujeme veľký záujem o kvalifikovaných ľudí s technickým vzdelaním. Preto sme aj naše aktivity smerom k mládeži nazvali „Technici sú v kurze“, povedala na záver Mgr. Lenka Kupcová Zimová.

30.8.2013 - SVET PRÁCE 2013

V dňoch 25.-26. septembra 2013 sa v Košickej Steel aréne uskutoční jedinečný medzinárodný veľtrh práce s názvom SVET PRÁCE 2013. 1.sloveský strojársky klaster sa po boku členskej spoločnosti PPS Group a.s. stal partnerom tohto zaujímavého podujatia. Svet práce ponúka príležitosť stretnutia pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov a inštitúcie. Vstup na posujatie je bezplatný, doplňujúcim programom výstavy budú zaujímavé prezentácie, workshopy, prednášky a diskusie.  Radi Vás na výstave privítame v spoločnom stánku PPS Group a.s. a 1.SSK.

14.6.2013 - Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov

Dňa 14.6.2013 sa pod taktovkou 1.slovenského strojárskeho klastra a Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, uskutočnila konferencia "Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov", organizovaná v rámci projektu CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe. Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba  sa vo svojej prezentácii venoval najmä súčasnému stavu a priestoru pre slovenskú vedu a inovácie v budúcom období, nastaveniu operačných programov vzdelávania, vedy a inovácií pre obdobie rokov 2014-2020. Riaditeľ sekcie stratégie MH SR Ivan Pešout predstavil možnosti podpory klastrov a inovácii v ďalšom programovacom období i v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu v gescii ministerstva hospodárstva. František Simančík  z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV poukázal na inovácie ako jedinú cestu k uržateľnej kvalite života a prezentoval úspešný projekt INOVAL. Na podujatí sa predstavili tiež zástupcovia inovatívnych firiem z BBSK - Continental Automotive System Slovakia, Sapa Profily, spoločnosť APIS a Euro Conex Slovakia. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov spoločností etablovaných v Banskobystrickom kraji a iných aktérov pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

11.6.2013 - Pozvánka na konferenciu

1.slovenský strojársky klaster Vás pozýva na konferenciu "Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov, organizovanú v rámci projektu CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe, ktorá sa bude konať dňa 14. júna 2013 vo Zvolena. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu BBSK pána Vladimíra Maňku. Na konferencii privítame štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pána Štefana Chudobu a riaditeľa Odboru priemyslu a inovácií MH SR pána Martina Hlinku, ako aj zástupcov úspešných firiem z Banskobystrického kraja.

    Príloha    Príloha

18.4.2013 - Pozvánka na Valné zhromaždenie

Vážení členovia 1. Slovenského strojárskeho klastra, pozývame vás na zasadnutie

Valného zhromaždenia 1.slovenského strojárskeho klastra, ktoré sa uskutoční

dňa 30.4.2013 o 13.00 na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, v zasadacej miestnosti č.306.

    Pozvánka    Program

28.6.2012 - Reklama na portáli 1.SSK

Radi by sme Vás informovali o tom, že na portáli 1.SSK je možné zverejňovať reklamu vo forme reklamného bannera. Viac o podmienkach reklamy na 1.SSK sa dočítate v sekcii Ponuka a dopyt - Reklama na 1.SSK.

12.6.2012 - Spoločnosť nebotra s.r.o. - člen 1.SSK získala "Čestné uznanie za uplatnenie etických princípov v podnikaní za rok 2011"

Nášmu členovi spoločnosti nebotra s.r.o. udelila Slovenská obchodná a priemyselná komora na svojom Zhromaždení delegátov SOPK dňa 26. apríla 2012 „Čestné uznanie za splnenie podmienok a kritérií sútaže – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2011“. Viac sa dočítate v zverejnenej tlačovej správe.

23.5.2012 - Napísali o nás: Strojársky klaster v spolupráci s BBSK realizuje zaujímavý medzinárodný projekt

V aktuálnom čísle magazínu Európa v regiónoch, číslo 1/2012, vychádzajúci štvrťročne, vyššiel článok pod názvom "Strojársky klaster v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom realizujú zaujímavý medzinárodný projekt". Článok sa venuje predovšetkým medzinárodnému projektu CNCB a jeho aktuálnym výsledkom.

15.5.2012 - Zasadnutie pracovnej skupiny Marketing 1.SSK

Dňa 24.04.2012 sa v priestoroch Areálu PPS uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Marketing. Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená na portáli 1.SSK v sekcii Základné dokumenty - Zápisnice 1.SSK (sekcia len pre členov klastra).

14.5.2012 - Tlačová konferencia 1. slovenského strojárskeho klastra

1. slovenský strojársky klaster zorganizoval tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutočníla 10.05.2012 na pôde Železničných opravovní a strojárni Zvolen, a.s.. Nosnou témou tlačovej konferencie bolo informovať o činnosti 1.SSK, najmä v súvislosti so vzdelávacími aktivitami. Tlačová konferencia sa uskutočnila za účasti zástupcov 1. slovenského strojárskeho klastra, spolupracujúcich firiem ŽOS Zvolen, a.s., PPS Group, a. s. ako aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Konferencie sa zúčastnili slovenské tlačové agentúry TASR a SITA, televízia TA3, Slovenský rozhlas, Pravda, Zvolensko podpolianske noviny. 1.SSK pripravilo pre potreby médií tlačovú správu. Reportáž TA3 a rozhovor s riaditeľom 1.SSK si môžete pozrieť TU.