Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Aktuálne výzvy

Názov výzvy Dátum zverejnenia Dátum uzávierky Viac
Výzva na predkladanie ponúk v prieskume trhu - grafické práce a tlač propagačných materiálov2015-09-022015-09-04
Horizon 20202013-12-112014-03-31  
Výzva na predkladanie ponúk v prieskume trhu Konferencia 2013-10-092013-10-14
Výzva na predkladanie ponúk v prieskume trhu Vzdelávanie členov 1.slovenského strojárskeho klastra2013-10-092013-10-14
AKTUÁLNA Výzva: Zvyšovanie energeticej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci2012-03-232012-06-25  
AKTUÁLNA Výzva: Inovačné vouchery 20122012-03-132012-05-02
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách2011-12-162012-03-19  
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu2011-09-302012-02-29  
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja2011-10-172012-01-23  
Výzva Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce2011-09-262011-11-28  
APVV Verejná výzva 20112011-09-142011-11-14  
Výzva - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja2010-04-262011-10-14
Výzva - Podpora výskumno-vývojových centier2011-04-282011-08-01
Výzva - Inovačný fond 20112011-02-162011-03-11
Výzva - Kompletné organizačné zabezpečenie 3 workshopov2011-01-132011-01-24
Výzva - 1.SSK hľadá expertov do projektu CNCB2010-12-092010-12-20
Výzva - 1.slovenský strojársky klaster hľadá expertov do projektu CNCB2010-11-162010-11-30
Aktualizovaný harmonogram výziev OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast2011-12-090-00-00
« »
Počet záznamov na stránku: