Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Výhody členstva

Výhody, ktoré prináša členstvo v 1. slovenskom strojárskom klastri:


Pre firmy:

 • zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi firmami navzájom a medzi firmami a vzdelávacími a výskumno-vývojovými inštitúciami
 • znižovanie nákladov firmy napr. prostredníctvom spoločných marketingových aktivít, spoločného nákupu tovarov a služieb a pod.
 • lepší prístup k informáciám a novým technológiám
 • podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spoločných projektov medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a vzdelávacími a výskumno-vývojovými inštitúciami
 • vyššia produktivita na základe lepšieho prístupu k špecializovaným dodávateľom, vedomostiam a informáciám
 • zvýšenie špecializácie firiem
 • zlepšenie prístupu na lokálne aj globálne trhy prostredníctvom spoločných marketingových aktivít
 • získanie externých finančných zdrojov prostredníctvom spoločných projektov
 • zlepšenie prístupu k vzdelávaniu zamestnancov
 • prispôsobenie sa učených osnov stredných škôl potrebám podnikov
 • rozvoj medzinárodnej spolupráce
 • spoločný lobbing

Pre školy a univerzity:

 • zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce s firmami
 • znalosť potrieb strojárskeho priemyslu
 • prispôsobenie vzdelávania a učebných osnov potrebám praxe
 • spoločné výskumné a vývojové projekty s podnikmi
 • transfer znalostí a technológií zo škôl do praxe

Pre samosprávy:

 • zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce s firmami, vzdelávacími a výskumno-vývojovými inštitúciami
 • stabilizácia a rozvoj firiem v regióne
 • podpora výskumu, vývoja a inovácií v regióne
 • koordinácia učebných osnov stredných škôl podľa potrieb praxe
 • zvýšenie konkurencieschopnosti celého regiónu