Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Vízie a ciele 1.SSK

Víziou 1.SSK je vybudovať vysoko prestížnu a modernú strojársku základňu pripravenú z hľadiska ľudských zdrojov, nových technológií a inovácií na vznik subdodávateľských reťazcov v oblasti strategických projektov pre výrobu stavebných strojov, dopravný priemysel, lesníctvo a poľnohospodárstvo.


Ciele 1.SSK

  • rozvoj strojárstva a inovácií
  • rozvoj ľudských zdrojov
  • vytvorenie a optimalizovanie dlhodobých funkčných a špecializovaných dodávateľských reťazcov
  • podpora investícií do moderných technológií a strojov
  • zintenzívnenie vzájomnej spolupráce