Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Partneri klastra

Partnerom 1.SSK sú:

- ŽOS Zvolen

- Continental Automotive System Slovakia s.r.o.

- SIMAG Slovakia s.r.o.

- INOVAL

 

V roku 2012 1.SSK spolupracoval najmä s nasledovnými partnermi:

- MH SR

- MŠVVaŠ SR

- SIEA 

- Automobilový klaster Trnava  

- SARIO Bratislava

- Únia klastrov