Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

O nás

1. slovenský strojársky klaster (1.SSK) bol založený podpisom zakladateľskej zmluvy dňa 17.9.2008. Zakladateľskú zmluvu podpísal Banskobystrický samosprávny kraj, 10 strojárskych firiem, 1 výskumno-vývojová firma, 1 konzultačná firma, 8 stredných škôl so strojárskym zameraním a Technická univerzita vo Zvolene.


Založeniu 1.SSK predchádzala úspešná participácia Banskobystrického samosprávneho kraja v projekte CLOE – Clusters Linked over Europe (Klastre spojené naprieč Európou) financovaného z programu interregionálnej spolupráce Interreg IIIC, v rámci ktorého bol vypracovaný. Akčný plán rozvoja klastrov v BBSK a zorganizovaná stáž pre zástupcov firiem – potenciálnych členov klastra v Moravskosliezskom strojárskom klastri.