Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Členovia klastra

Členovia v roku 2016

 

Firmy

Adresa

 

 

IČO

1

nebotra consulting s.r.o.

Jakubovo námestie

13

Bratislava

46123920

2

INEKON SYSTEMS s.r.o.

Dělnicka

1324/9

Praha 7

27252167

3

DEWEX, s.r.o.

Pstruša

802

Vígľaš

47488701

4

PPS Group a.s.

Tajovského 7

7

Detva

36011509

 

Samospráva

 

 

 

 

1

Banskobystrický samosprávny kraj

Nám. SNP

23

Banská Bystrica

37828100

 

Školy

 

 

 

 

1

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka

24

Zvolen

00397440

2

Stredná odborná škola techniky

a služieb

Laskomerského

3

Brezno

42317657

3

Spojená škola

Štúrova

848

Detva

37956205

4

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Kalinčiakova

1584/8

Fiľakovo

37890069

5

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M. R. Štefánika

8

Krupina

00159352

6

Stredná odborná škola

Generála Viesta

6

Revúca

37890182

7

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Okružná

61

Rimavská Sobota

42317665

8

Technická akadémia

J.Švermu

1

Zvolen

45015171

9

Stredná odborná škola

Bystrická

4

Žarnovica

00891827

10

Spojená škola

Školská

7

Banská Bystrica

37956108

 

Počet členov zo strany firiem klesol zo 14 na 4 oproti zakladajúcim členom a počet členov zo strany škôl stúpol o jednu z 9 na 10.

 

Zakladajúci členovia v roku 2008 (klaster vznikol 15. októbra 2008)

 

Firmy

Adresa

 

 

IČO

1

nebotra consulting s.r.o.

Jakubovo námestie

13

Bratislava

46123920

2

INEKON SYSTEMS s.r.o.

Dělnicka

1324/9

Praha 7

27252167

3

DEWEX, s.r.o.

Pstruša

802

Vígľaš

47488701

4

PPS Group a.s.

Tajovského 7

7

Detva

36011509

5.

AGRIO

Družstevná

381

Poniky

36028827

6.

ALFA Conex Slovakia,s.r.o

Cestárska

9

R.Sobota

31595260

7.

AT Component,s.r.o.

Banícka

871/51

V.Krtíš

34149163

8. 

 D+D Hydraulik

 Kriváň

 163

 Krivaň

31592023 

9.

IPM Energineering,s.r.o

Kamenná

11

Prešov

36502618

10.

Isolar,s.r.o.

Môťovská cesta

259/11

Zvolen

35911735

11.

Metalrez, s.r.o.,

Lazovna

3

B.Bystrica

36638480

12.

Minox s.r.o.

Tajovského

10

Detva

36001601

13.

VS Nástrojáreň,s.r.o.

Továrenská

1

Vlkanová

36011509

14.

ŽOS Zvolen

Môťovská cesta

259/11

Zvolen

31615783

 

Samospráva

 

 

 

 

1

Banskobystrický samosprávny kraj

Nám. SNP

23

Banská Bystrica

37828100

 

Školy

 

 

 

 

1

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka

24

Zvolen

00397440

2

Stredná odborná škola techniky                   a služieb

Laskomerského

3

Brezno

42317657

3

Spojená škola

Štúrova

848

Detva

37956205

4

Stredná odborná škola - Szakközépiskola

Kalinčiakova

1584/8

Fiľakovo

37890069

5

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M. R. Štefánika

8

Krupina

00159352

6

Stredná odborná škola

Generála Viesta

6

Revúca

37890182

7

Stredná odborná škola technická                    a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Okružná

61

Rimavská Sobota

42317665

8

Technická akadémia

J.Švermu

1

Zvolen

45015171

9

Stredná odborná škola

Bystrická

4

Žarnovica

00891827