Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Strojárska výroba

Zasadnutie Pracovnej skupiny Strojárska výroba 1.SSK

Dňa 13.03.2012 sa v priestoroch ŹOS Zvolen uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Strojárska výroba. Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená na portáli 1.SSK v sekcii Základné dokumenty - Zápisnice 1.SSK (sekcia len pre členov klastra).