Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Reklama na 1.SSK

Možnosť reklamy na portáli www.1ssk.sk (portál 1.SSK)

 

V prípade záujmu o reklamu - reklamný banner, prosím kontaktujte portal@1ssk.sk.

 

Formát reklamy

 

Rozmer reklamného bannera 990 x 100 px

 

Cenové podmienky vyhotovenia a zverejňovania reklamných bannerov na portáli 1.SSK

 

Náklady na vyhotovenie reklamného bannera


Vyhotovenie reklamného bannera Cena s DPH (EUR)
pre člena 1. slovenského strojárskeho klastra 42,28
pre nečlena 60,00

 

Poznámka:

 

Poplatok za zverejnenie reklamného bannera na portáli 1.SSK (na mesiac)


Zverejnenie reklamného bannera na portáli 1.SSK (na mesiac) Cena s DPH (EUR)
pre člena 1. slovenského strojárskeho klastra 0,00
pre nečlena 60,00

 

 

Zverejnenie reklamného bannera

 

Bannerová reklama je poskytovaná spôsobom:

  • na jednom mieste rotujú bannery rôznych zákazníkov, ktoré sa menia v časových intervaloch od 3 do 13s v závislosti od množstva informácií na reklamnom bannery, počtu zobrazovania reklamných bannerov, množstvo informácií na stránke, kde sa banner zobrazuje,
  • 1.SSK ponúka k prenájmu reklamný priestor na dohodnuté časové obdobie a teda nezaručuje žiaden počet kliknutí alebo zobrazení,
  • banner je prelinkovaný na objednávateľom určený odkaz,
  • aktuálne cenové podmienky vyhotovenia a zverejňovania reklamných bannerov platia pre reklamu na celom portáli, ak nie je dohodnuté inak,
  • 1.SSK má právo odmietnuť reklamu, ak obsahovo a tematicky nesúvisí so strojárskym zameraním alebo ak je v nevyhovujúcom technickom prevedení (nekompatibilný formát, veľkosť bannera a pod.). Pri objednávke vytvorenia reklamného bannera je 1.SSK povinný vytvoriť reklamný banner do 5 pracovných dní od dodania kompletných podkladov zo strany objednávateľa. Strany sa môžu písomne dohodnúť aj na inej lehote.
  • doručenie objednávky (objednávkový formulár v písomnej alebo elektornickej forme) sa považuje za záväzné objednanie služby reklamného banner. Objednávkový formulár je potrebné zasielať na portal@1ssk.sk.