Pre členov
Partneri
Enterprise Europe Network Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
 

Vitajte na informačnej stránke 1. slovenského strojárskeho klastra, ktorý vytvorili strojárske firmy, podporné spoločnosti a stredné odborné školy na území Banskobystrického samosprávneho kraja, Úrad BBSK a Technická univerzita vo Zvolene. Viac informácií získate prostredníctvom našich kontaktov.

Aktuality

7.9.2015 - Navštívte nás na MSV Brno 2015

1. Slovenský strojársky klaster bude mať na Medzinárodním strojírenským veletrhu Brno 2015 vlastný výstavný stánok.

Vďaka podpore Ministerstva hospodárstva SR budeme môcť prezentovať klaster, ako aj jeho jednlotlivých členov.

Prídite nás navštíviť od 14.9.205 do 18.9.2015 do Haly Z, stánok 016A, výstavisko Brno.

3.3.2015 - Stáž vedúcich zamestnancov o odbornom vzdelávaní v Nemecku

Spojená škola v Detve sa zapojila do projektu „Európske cesty v odbornom vzdelávaní“, ktorý sa organizoval pod záštitou 1. Slovenského strojárskeho klastra. Projekt sa realizuje v rámci programu Erasmus + (Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP) a trvá do konca augusta 2015.

Účastníkmi projektu sú vedúci zamestnanci stredných odborných škôl združených v klastri ako aj zástupcovia strojárskych firiem v regióne. Hlavným partnerom je nemecká organizácia Jenaer Bildungszentrum gGmbH Schott Carl Zeiss Jenoptik. Jenaer Bildungszetrum je vzdelávacou organizáciou fungujúcou v rámci duálneho vzdelávania. Pripravuje žiakov priamo pre firmy, poskytuje im praktickú prípravu vo svojich priestoroch, o ktorých materiálne a technické zabezpečenie sa do výraznej miery starajú práve firmy.

Nosnou témou projektu je duálne vzdelávanie v Nemecku a možnosť jeho implementácie v podmienkach Slovenska. Význam tejto problematiky sa ešte zvýšil príchodom zákona o odbornom vzdelávaní, ktorého dôležitou súčasťou je práve duálne vzdelávanie.

Posledný februárový týždeň sa 12 zástupcov členských organizácií klastra zúčastnilo týždňovej mobility v nemeckej Jene. Mobilita zahŕňala spoločné diskusie a workshopy so zástupcami organizácií, ktoré majú dôležité slovo v odbornom vzdelávaní v Nemecku. Išlo o prijímajúcu organizáciu Jenaer Bildungszentrum, ktorá má osobitné postavenie v duálnom vzdelávaní a zastupuje podniky pri základnej praktickej príprave. Samotné firmy majú v systéme odborného vzdelávania najdôležitejšie postavenie. Firmy si vyhľadávajú žiakov, uzatvárajú s nimi zmluvy a pripravujú budúcich zamestnancov „šitých“ na mieru. Zo širokého portfólia strojárskych firiem v regióne sme navštívili podniky Carl Zeiss Jena a Schuler-Pressen v Erfurte. Ďalším dôležitým partnerom bola štátna stredná odborná škola Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena – Göschwitz poskytujúca teoretické vzdelávanie. Monitoring a ukončovanie odbornej prípravy zastrešuje v regióne priemyselná a obchodná komora Industrie- und Handelskammer Gera. Popri týchto najvýznamnejších partneroch absolvovali slovenskí zástupcovia zaujímavé rozhovory aj s profesijným združením pre strojárske a elektrotechnické profesie ako aj s dlhoročným partnerom Internationaler Bund BZ Jena, ktorý poskytuje vzdelávanie pre znevýhodnené cieľové skupiny.

Obsahom jednotlivých aktivít bola predovšetkým vzájomná prezentácia vzdelávacích systémov v Nemecku a na Slovensku  a výmena informácií o školských vzdelávacích programoch, štruktúre odborného vzdelávania a jeho ukončovaní. Účastníci sa oboznámili s teoretickou i praktickou prípravou, procesom vyhľadávania a prijímania žiakov, priebehom záverečnej skúšky a predovšetkým zákonom o duálnom vzdelávaní.

Na základe uskutočnených rozhovorov získali veľmi cenné poznatky o štruktúre vzdelávacieho systému v Nemecku a mieste duálneho vzdelávania v ňom. Najdôležitejším poznatkom bola skutočnosť, že dopyt a podnet prichádza zo strany podnikov a je v ich záujme získať žiakov a pripraviť z nich budúcich vlastných zamestnancov. Nemecké podniky v minimálnej miere hľadajú voľné pracovné sily na trhu práce, väčšinu zamestnancov si pripravia sami. Absolventi duálneho vzdelávania sú na trhu práce vysoko cenení a ich šance sú oveľa väčšie ako v prípade žiakov, ktorí ukončili tradičné školské vzdelávanie. Napriek tejto skutočnosti a napriek prepracovanému systému aj v Nemecku začínajú pociťovať nedostatok záujmu mladých ľudí o odbornú prípravu a následne prácu v tradičných remeselných a technických profesiách.

S podobnými problémami bojujú aj školy na Slovensku. Veríme však, že práve zmeny v legislatívnom zabezpečení odborného vzdelávania prinesú zlepšenie a podporu tradičných technických profesií.

    Príloha    Príloha    Príloha    Príloha

26.11.2013 - Strojársky podnik svetového formátu

Dňa 25.novembra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia Cesta k výkonnosti - strojársky podnik svetovho formátu, ktorú organizoval 1.slovenský strojársky klaster. Konferencia bola tematicky zameraná na rast výkonnosti strojárskych podnikov. Globálny pohľad a súčasné trendy vo svete priemyslu priblížil vo svojeje prezentácii profesor Ján Košturiak z IPA Slovakia spolu s riaditeľom Moravskoslezského automobilového klastra pánom Milanom Glogárom. Zaujímavý a inšpirujúci pohľad na vlastnú cestu k výkonnosti priniesli prezentácie predstaviteľov firiem z regiónu - Artur Gevorkyan zo spoločnosti Gevorkyan s.r.o., Milan Škrobian zo SAPA Profily a.s. a GR Slovalco a.s. Milan Veselý. Projektoví manažéri z IPA Slovakia priniesli návod nielen ako zmeny robiť, ale ako ich robiť správne. V rámci záverečného bloku Poďme spolu rásť GR PPS Group a.s. Pavol Šimkovič a riaditeľka 1SSK Lenka Kupcová Zimová predstavili činnosť, aktivity a poslanie 1.slovenského strojárskeho klastra a budovanie spolupráce pre rozvoj strojárstva a regiónu. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov firiem, partnerov a klastrov. Akcia bola pilotným podujatím v rámci odborných workshopov, ktoré bude 1SSK pravidlene organizovať na aktuálne témy z hľadiska rozvoja podnikania a rastu výkonnosti.

11.11.2013 - Cesta k výkonnosti - POZVÁNKA

Konferencia CESTA K VÝKONNOSTI - Strojársky podnik svetového formátu už o 2 týždne! 1.slovenský strojársky klaster a IPA Slovakia ako odborný garant podujatia Vás pozývajú na odbornú konferenciu pre strojárov, ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2013 v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Tešíme sa na Vás!

Konferencia je kofinancovaná z projektu schváleného v rámci dotácie na podporu činnosti priemyselných klastrov v gescii MHSR.

    Pozvánka

5.11.2013 - Konferencia CESTA K VÝKONNOSTI

Konečne je tu príležitosť na jedinečné stretnutie strojárov, aby si vymenili skúsenosti, niečo sa naučili a inšpirovali sa k naštartovaniu svojej výkonnosti. 1.slovenský strojársky klaster v spolupráci so spoločnosťou IPA Slovakia Vás pozývajú na konferenciu CESTA K VÝKONNOSTI - Strojársky podnik svetového formátu, ktorá sa uskutoční dňa 25.novembra 2013 v Hoteli LUX v Banskej Bystrici 9.00 - 15.30. Pripravili sme pre Vás program plný príbehov z praxe, ktorý v najbližších dňoch zverejníme.

V prvom bloku Vás Ján Košturiak zo spoločnosti IPA Slovakia spolu s výkonným riaditeľom Moravskoslezkého automobilového klastra Ladislavom Glogarom oboznámia s novými poznatkami v strojárskom priemysle, priblížia globálne trendy, konkurenčné faktory a nástroje zvyšovania výkonnosti podnikov v slovenských podmienkach.

V druhom bloku Vás svojou cestou k výkonnosti prevedú predstavitelia úspešných spoločností z regiónu stredného Slovenska – Artur Gevorkyan, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Gevorkyan s.r.o., generálny riaditeľ Teodor Kvapil zo spoločnosti Sapa Profily a.s. a generálny riaditeľ Slovalco a.s. Milan Veselý.

Tretí popoludňajší blok sa bude niesť v znamení hľadania ciest k výkonnosti vo vnútri aj mimo firmy. Jozef Krišťak a Róbert Debnár z IPA Slovakia, s. r. o. priblížia, ako naštartovať zmeny v podnikoch a procesoch i ako čeliť prichádzajúcemu odporu. Generálny riaditeľ PPS Group, a. s.  Pavol Šimkovič a výkonná riaditeľka 1. slovenského strojárskeho klastra Lenka Kupcová Zimová predstavia možnosť kooperácie strojárskych podnikov pod taktovkou klastra.

Príďte sa aj Vy inšpirovať a vymeniť si skúsenosti s ostatnými účastníkmi konferencie. Účasť na konferencií je pre pozvaných hostí bezplatná.

Už teraz môžete svoju účasť potvrdiť na adrese lenka.kupcova@1ssk.sk alebo na telefónnom čísle +421 915 993 664.

Od 11.11.2013 bude registrácia možná aj elektronicky na  www.1ssk.sk/konferencia/ .

4.11.2013 - Oznámenie o podpise zmluvy s úspešných uchádzačom v rámci prieskumu trhu

Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu "Konferencia Strojárstvo" bude dňa 7.11.2013 ozavretá zmluva s úspešných uchádzačom IUVIA s.r.o., Nešporova 1272/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47434601,  ktorý v prieskume trhu predložil najnižšiu cenovú ponuku na predmet zákazky, a to vo výške 7895,00 EUR.

25.10.2013 - Oznámenie o podpise zmluvy s úspešných uchádzačom v rámci prieskumu trhu "Vzdelávanie členov 1SSK"

Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu "Vzdelávanie členov 1.slovenského strojárskeho klastra" bude dňa 31.10.2013 podpísaná zmluva o vykonávaní školení s úspešných uchádzačom Podpolianska zváračská škola s.r.o., Vimperská 938/5, 962 12 Detva, IČO: 46 552 821,  ktorý v prieskume trhu predložil najnižšiu cenovú ponuku na predmet zákazky, a to vo výške 23 640,00 EUR.

1.10.2013 - Technici sú v kurze

TECHNICI  SÚ V KURZE

Otvorenie technickej krúžkovej činnosti pre žiakov základných škôl

Detva, 30.9.2013 Dnes sa na Spojenej škole v Detve slávnostne zahajuje odborná krúžková činnosť. Zapojí sa do nej viac ako 50 detí zo základných škôl z Detvy a Hriňovej.

 

V rámci projektu podpory rozvoja odborného vzdelávania a popularizácie techniky využitím neformálneho vzdelávania žiakov základných škôl realizuje Súkromné centrum voľného času z Detvy voľno časové aktivity pre deti základných škôl z Podpoľania. Ide o odborný krúžok technického zamerania, ktorý je určený pre žiakov základných škôl.

 Do projektu sa v školskom roku 2013/2014 zapojí viac ako 50 detí z Detvy a Hriňovej. Významné strojárske podniky z regiónu – PPS Group z Detvy a Hriňovské strojárne – túto krúžkovú činnosť podporujú finančne.

„Prácu s deťmi považujeme za veľmi dôležitú. Už v tomto veku je potrebné v nich prebudiť záujem o technické predmety. Boli by sme radi, keby sme aj medzi týmito školákmi našli našich budúcich zamestnancov“, povedal personálny riaditeľ PPS Group a.s. Mgr. Ján Štriho.

 Je všeobecne známym faktom, že už dlhší čas sú technické odbory pre študentov neatraktívne a počet žiakov na stredných školách klesá. Na podporu popularizácie strojárstva, ako ja na zlepšenie komunikácie sa už od svojho vzniku v roku 2008 sústreďuje 1. Slovenský strojársky klaster (1SSK).

„Vytváranie podmienok pre kvalitnú vzdelanú pracovnú silu pre výrobnú prax patrí medzi hlavné aktivity 1.SSK“, povedala riaditeľka 1.SSK Mgr. Lenka Kupcová Zimová.

 O technicky vzdelaných ľudí je medzi strojárskymi podnikmi veľký záujem.

„Zo strany našich členov i partnerov registrujeme veľký záujem o kvalifikovaných ľudí s technickým vzdelaním. Preto sme aj naše aktivity smerom k mládeži nazvali „Technici sú v kurze“, povedala na záver Mgr. Lenka Kupcová Zimová.

30.8.2013 - SVET PRÁCE 2013

V dňoch 25.-26. septembra 2013 sa v Košickej Steel aréne uskutoční jedinečný medzinárodný veľtrh práce s názvom SVET PRÁCE 2013. 1.sloveský strojársky klaster sa po boku členskej spoločnosti PPS Group a.s. stal partnerom tohto zaujímavého podujatia. Svet práce ponúka príležitosť stretnutia pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov a inštitúcie. Vstup na posujatie je bezplatný, doplňujúcim programom výstavy budú zaujímavé prezentácie, workshopy, prednášky a diskusie.  Radi Vás na výstave privítame v spoločnom stánku PPS Group a.s. a 1.SSK.

14.6.2013 - Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov

Dňa 14.6.2013 sa pod taktovkou 1.slovenského strojárskeho klastra a Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, uskutočnila konferencia "Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov", organizovaná v rámci projektu CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe. Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba  sa vo svojej prezentácii venoval najmä súčasnému stavu a priestoru pre slovenskú vedu a inovácie v budúcom období, nastaveniu operačných programov vzdelávania, vedy a inovácií pre obdobie rokov 2014-2020. Riaditeľ sekcie stratégie MH SR Ivan Pešout predstavil možnosti podpory klastrov a inovácii v ďalšom programovacom období i v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu v gescii ministerstva hospodárstva. František Simančík  z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV poukázal na inovácie ako jedinú cestu k uržateľnej kvalite života a prezentoval úspešný projekt INOVAL. Na podujatí sa predstavili tiež zástupcovia inovatívnych firiem z BBSK - Continental Automotive System Slovakia, Sapa Profily, spoločnosť APIS a Euro Conex Slovakia. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov spoločností etablovaných v Banskobystrickom kraji a iných aktérov pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu a inovácií.